Τηλέφωνo επικοινωνίας 22860 27043

Νηστεύω αλλά τρώω σωστά.

Από αρχαιοτάτων χρόνων, η νηστεία αποτελούσε τμήμα των θρησκευτικών, πολιτισμικών και διατροφικών παραδόσεων των ανθρώπων. Η νηστεία, όμως, πέρα από τη θρησκευτική και πνευματική...